Direct naar content gaan
}

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Een douane-expediteur heeft in Nederland aangifte gedaan tot plaatsing onder de regeling voor extern communautair douanevervoer van een zending knoflook bestemd voor Italië. Uiteindelijk gaat er het een en ander mis en gaat de Nederlandse douane er vanuit dat de knoflook in Nederland aan de regeling voor extern douanevervoer is onttrokken. Daarom ontvangt de douane-expediteur een uitnodiging tot betaling van omzetbelasting. De douane-expediteur heeft de directeur van het betreffende transportbedrijf voor een zitting van het Hof opgeroepen om als getuige op te treden, maar deze komt niet opdagen. Daarop verzoekt de douane-expediteur het Hof nogmaals om de directeur van het transportbedrijf als getuige op te mogen roepen, maar het Hof ziet daar geen aanleiding toe. Voorts oordeelt het Hof dat de douane-expediteur niet heeft bewezen dat de onttrekking heeft plaatsgevonden in Italië. Tegen dit oordeel heeft de douane-expediteur cassatieberoep ingesteld. De Hoge Raad bevestigt echter het oordeel van het Hof. Het cassatieberoep wordt ongegrond verklaard.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2002
Instantie
HR
Datum instantie
13 maart 2009
Rolnummer
43.313
ECLI
ECLI:NL:HR:2009:BH5559

Naar de bovenkant van de pagina