Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

X (belanghebbende) stelt bij Hof Arnhem-Leeuwarden dat de aangifte van hem is uitgeworpen omdat hij in die aangifte om een standpuntbepaling van de Inspecteur heeft gevraagd. Volgens hem had de Inspecteur bij de beoordeling van de aangifte zich moeten beperken tot het punt waarover een standpuntbepaling werd gevraagd en stond het de Inspecteur niet vrij meer om andere informatie op te vragen dan die welke noodzakelijk was om het gevraagde standpunt in te nemen.

Het Hof oordeelt echter dat zelfs indien veronderstellenderwijs ervan zou worden uitgegaan dat het verzoek om een standpuntbepaling van de Inspecteur de enige reden was de aangifte uit te werpen, dan nog zou het de Inspecteur in beginsel vrij hebben gestaan de gehele aangifte te beoordelen en in dat kader informatie te verzoeken die niet noodzakelijk is voor of betrekking heeft op de verzochte standpuntbepaling.

Met betrekking tot het oordeel dat er geen sprake is van een bron van inkomen, heeft Rechtbank Gelderland volgens het Hof op goede gronden een juiste beslissing genomen.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2017
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
7 november 2023
Rolnummer
22/974
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2023:9446
NLF-nummer
NLF 2023/2652
Aflevering
23 november 2023

Naar de bovenkant van de pagina