Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Thermotraffic is onderdeel van een concern dat wereldwijd actief is als logistiek dienstverlener.

Gedurende de jaren 2004 tot en met 2008 was Thermotraffic onder andere als douane-expediteur betrokken bij de import en douaneafhandeling van ladingen bevroren en gezouten kippenvlees. Thermotraffic heeft daarbij deels op eigen naam en voor eigen rekening en deels op eigen naam maar voor rekening van anderen, de invoeraangiften opgesteld en ingediend en de verschuldigde douanerechten afgedragen.

Thermotraffic heeft verschillende fiscale procedures lopen naar aanleiding van utb’s en/of verzoeken tot terugbetaling/kwijtschelding. Thermotraffic stelt dat zij met de Douane een regeling heeft getroffen die inhield dat de Douane alle volgens deze regeling te veel betaalde douanerechten aan haar zou terugbetalen. Volgens Thermotraffic heeft de Douane in strijd met deze overeenkomst gehandeld. Zij vordert bij de civiele rechter een schadevergoeding op grond van wanprestatie.

Naar het oordeel van Rechtbank Den Haag is het de belastingrechter die bevoegd is te beoordelen of tussen Thermotraffic en de Douane een overeenkomst tot stand is gekomen, welke verplichtingen uit die overeenkomst voortvloeien, en of de Douane deze verplichtingen is nagekomen. Zij kan deze bevoegdheidsverdeling niet omzeilen door het geschil civielrechtelijk in te kleden en in de sleutel van wanprestatie te plaatsen.

De Rechtbank verklaart Thermotraffic niet-ontvankelijk in haar primaire vordering voor zover die is gebaseerd op schadevergoeding op grond van artikel 6:74 BW.

De zaak wordt verwezen naar de zogenoemde parkeerrol.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2004-2008
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum instantie
1 maart 2023
Rolnummer
C/09/607378/HA, ZA, 21-160
ECLI
ECLI:NL:RBDHA:2023:2132
NLF-nummer
NLF 2023/0579
Aflevering
16 maart 2023

Naar de bovenkant van de pagina