Direct naar content gaan

Samenvatting

De Kennisgroep Toeslagen heeft een standpunt ingenomen over partnerschap bij mede-eigendom van de woning op grond van artikel 3, lid 2, Awir.

Op grond van artikel 3, lid 2, onderdeel d, Awir wordt, kort gezegd, als partner van de aanvrager beschouwd de persoon die op hetzelfde woonadres in de BRP is ingeschreven en met wie de aanvrager samen eigenaar is van de woning waarin zij verblijven. De volgende vragen zijn aan de Kennisgroep voorgelegd:

  1. Heeft een aanvrager een partner op grond van artikel 3, lid 2 , onderdeel d, Awir als de koopwoning bouwkundig gesplitst is en de aanvrager alleen in een zelfstandig gedeelte woont?
  2. Is voor het partnerschap op grond van artikel 3, lid 2, onderdeel d, Awir relevant voor hoeveel procent de aanvrager of partner eigenaar is van de woning?

De Kennisgroep heeft beide vragen ontkennend beantwoord.

Metadata

Rubriek(en)
Toeslagen
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
2 mei 2024
Rolnummer
KGT-2024-01
NLF-nummer
NLF 2024/1125
Aflevering
7 mei 2024
bwbr0018472&artikel=3,bwbr0018472&artikel=3

Naar de bovenkant van de pagina