Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) is de zoon en enig erfgenaam van erflater. Erflater is in 2015 in Nederland overleden en had de Nederlandse nationaliteit. Erflater stond in de periode vanaf 3 december 2004 ingeschreven op adressen in Nederland, de Verenigde Arabische Emiraten en het Verenigd Koninkrijk.

Volgens de Inspecteur lag de fiscale woonplaats van erflater in de periode van tien jaar voor zijn overlijden in Nederland. Hij heeft aan X een navorderingsaanslag erfbelasting opgelegd naar een belastbare verkrijging van ruim € 10 miljoen. Tevens is een vergrijpboete opgelegd van ruim € 1 miljoen.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de navorderingsaanslag vernietigd wegens het ontbreken van een nieuw feit. De Inspecteur heeft hoger beroep ingesteld en Hof Den Bosch verklaart dat gegrond.

Het Hof oordeelt dat de Inspecteur zijn standpunt met betrekking tot kwade trouw uitdrukkelijk en ondubbelzinnig heeft ingetrokken.

Vóór het verstrijken van de aanslagtermijn was de Inspecteur ermee bekend dat erflater in de periode van tien jaar voorafgaand aan zijn overlijden mogelijk in Nederland woonde. Hij had bij het einde van de aanslagtermijn ter behoud van rechten de aanslag op basis van een redelijke schatting moeten vaststellen. De Inspecteur is daarna over gegevens komen te beschikken, op basis waarvan hij in redelijkheid tot de slotsom had moeten komen dat de verkrijging méér bedroeg dan € 7.547.050. In zoverre beschikt hij over een nieuw feit en mag hij over het meerdere navorderen, mits hij het belastbare feit aannemelijk maakt. Het Hof acht aannemelijk dat erflater op enig moment in de periode van tien jaar voor zijn overlijden in Nederland woonde. Al met al wordt de door de Inspecteur bepleite verkrijging van € 10.586.398 verminderd tot belaste verkrijging van € 2.945.819.

De boete wordt vernietigd omdat de Inspecteur niet heeft doen blijken dat X, door in de aangifte te vermelden dat erflater niet in Nederland woonachtig is geweest, opzettelijk dan wel grofschuldig onjuist aangifte heeft gedaan.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Schenk- en erfbelasting
Belastingtijdvak
2015
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
28 juni 2024
Rolnummer
22/2273
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2024:2117
bwbr0002320&artikel=16,bwbr0002320&artikel=16

Naar de bovenkant van de pagina