Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

Aan X (belanghebbende) is een naheffingsaanslag accijns van € 81.305 opgelegd voor het voorhanden hebben van 460.000 onveraccijnsde sigaretten die op 8 juli 2014 zijn aangetroffen in een garagebox. Naar aanleiding van bevindingen uit het FIOD-onderzoek is eveneens een strafrechtelijk onderzoek jegens X ingesteld. Dat onderzoek is wegens tijdsverloop geseponeerd.

Evenals Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt Hof Den Bosch dat X betrokken was bij het voorhanden hebben van de onveraccijnsde sigaretten en dat de naheffingsaanslag terecht is opgelegd.

Het strafrechtelijk onderzoek jegens X is geseponeerd wegens tijdsverloop. In dat geval berust het beëindigen van de strafrechtelijke procedure niet op een oordeel over de (on)schuld van de verdachte. Daarom kan een oordeel van het Hof over feiten die ook in de strafzaak aan de orde waren, geen schending opleveren van het vermoeden van onschuld.

Metadata

Rubriek(en)
Accijnzen
Belastingtijdvak
2014
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
7 februari 2024
Rolnummer
22/00923
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2024:373
NLF-nummer
NLF 2024/0783
Aflevering
26 maart 2024
bwbr0005251&artikel=2,bwbr0005251&artikel=2,bwbr0005251&artikel=51,bwbr0005251&artikel=51

Naar de bovenkant van de pagina