Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

X (belanghebbende) is eigenaar van een PV-installatie (zonne-energieinstallatie), bestaande uit zonnepanelen, inclusief bevestigingsmaterialen, omvormers, bekabeling en meet- en regelapparatuur. De installatie is geplaatst op het dak van een distributiecentrum. De installatie wordt geëxploiteerd door X. Het distributiecentrum is eigendom van een derde, met wie ten behoeve van het gebruikmaken van het dak een huurovereenkomst is gesloten en tevens een recht van opstal is gevestigd.

De WOZ-waarde van de onroerende zaak is per waardepeildatum 1 januari 2022 vastgesteld op € 789.000.

Bij de bepaling van de waarde wordt buiten aanmerking gelaten de waarde van werktuigen die van een onroerende zaak kunnen worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet op zichzelf als gebouwde eigendommen zijn aan te merken (de zogenoemde werktuigenvrijstelling).

Tussen partijen is niet in geschil dat in elk geval de omvormers, bekabeling en meet- en regelapparatuur onder de werktuigenvrijstelling vallen.

X betoogt bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant tevergeefs dat ook de rest van de PV-installatie onder de werktuigenvrijstelling valt. De PV-installatie voldoet volgens de Rechtbank niet aan het voor toepassing van de werktuigenvrijstelling vereiste herkenbaarheidsvereiste. Een zonnepark zonder zonnepanelen verliest zijn herkenbaarheid als werktuig zonnepark.

Metadata

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2021
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
30 april 2024
Rolnummer
23/1854
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2024:2879
NLF-nummer
NLF 2024/1229
Aflevering
21 mei 2024
bwbr0007142&artikel=2&lid=1,bwbr0007142&artikel=2&lid=1

Naar de bovenkant van de pagina