Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De Eerste Kamer zal dit wetsvoorstel op 9 juli 2024 als hamerstuk aannemen. De Tweede Kamer heeft het voorstel op 15 februari 2024 als hamerstuk afgedaan.

Dit wetsvoorstel regelt de uitvoering van de Europese Verordening (2022/1854) in Nederland waarmee een tijdelijk plafond is gesteld aan de opbrengsten van elektriciteitsproducenten. Het wetsvoorstel heeft tot doel om de sterke stijging van de elektriciteitsprijzen en de gevolgen daarvan voor huishoudens en industrie, aan te pakken.

Het wetsvoorstel verplicht met terugwerkende kracht om van 1 december 2022 tot en met 30 juni 2023 de marktopbrengsten met lagere marginale kosten van producenten die elektriciteit opwekken, te plafonneren. Dit houdt in dat elektriciteitsproducenten met een productie-installatie vanaf 1 MW een heffing wordt opgelegd voor marktinkomsten boven een vrijgesteld bedrag per MWh. Voor Nederland betreft dit onderĀ andere elektriciteit die in Nederland en in de Nederlandse exclusieve economische zone wordt opgewekt uit wind, zon, waterkracht, biomassa, biogas, afval en kernenergie. Met de opbrengst van de heffing worden de maatregelen gefinancierd die huishoudens en het midden- en kleinbedrijf beschermden tegen extreem hoge energieprijzen.

Metadata

Rubriek(en)
Milieu- en energieheffingen
Belastingtijdvak
1 december 2022 t/m 30 juni 2023
Instantie
Eerste Kamer
Datum instantie
5 juli 2024
Rolnummer
36 453
NLF-nummer
NLF 2024/1653
Aflevering
9 juli 2024

Naar de bovenkant van de pagina