Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Over de duur van onderhandelingen van belastingverdragen en de factoren die daarop van invloed zijn, is weinig bekend. Vraag is evenwel hoe lang dergelijke onderhandelingen gemiddeld duren en welke factoren daarop van invloed kunnen zijn. In deze bijdrage komen Mees Vergouwen en Dirk Broekhuijsen op basis van empirisch onderzoek tot antwoorden.

NLF-W artikel

1. Inleiding

Op 17 mei 2021 vroegen de leden van de fractie van D66 in de vaste commissie voor Financiën om een beschrijving ‘van de gemiddelde onderhandelingsduur van belastingverdragen bij zowel onderhandelingen over nieuwe belastingverdragen als onderhandelingen over het aanpassen van belastingverdragen’ (hierna: de Kamervragen). Het antwoord van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst (hierna: de staatssecretaris) luidde:

‘de duur van onderhandelingen kan zeer uiteenlopen en is afhankelijk van diverse factoren, zoals de omvang van de beoogde wijziging, de ervaring van de onderhandelingspartner, in hoeverre de wensen van de onderhandelingspartners op elkaar aansluiten en de mogelijkheid om capaciteit te prioriteren voor een specifieke onderhandeling. In zijn algemeenheid geldt dat onderhandelingen over een nieuw belastingverdrag langer duren dan onderhandelingen over de wijzigingen van een bestaand belastingverdrag. Ook vraagt het proces van ondertekenen en ratificeren van een belastingverdrag conform de nationale procedures de nodige tijd.’

Bovenstaand kort en krachtige antwoord is – naar wij aannemen – ingegeven vanuit de algemene ervaring van de op Financiën gehuisde verdragsonderhandelaars. De Kamervragen kunnen echter ook – met wat doorzettingsvermogen – empirisch worden onderzocht op basis van de eenzijdige toelichtingen bij door Nederland gesloten belastingverdragen en de periodieke overzichten van lopende verdragsonderhandelingen, hetgeen voor zover wij weten nog niet eerder is gedaan. In de onderhavige bijdrage zetten wij onze empirische bevindingen uiteen over dit onderwerp. We gaan daarbij in op de vraag wat de gemiddelde duur van belastingverdrag(her)onderhandelingen is. Tevens staan we stil bij de vraag welke factoren de duur van onderhandelingen kunnen beïnvloeden.

Log hier in om verder te lezen

Metadata

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Auteur(s)
dr. mr. T.M. Vergouwen
De Brauw Blackstone Westbroek/ Universiteit Leiden
mr. dr. D.M. Broekhuijsen
Universiteit Leiden / Belastingdienst
NLF-nummer
NLF-W 2022/5
Judoreg
NFB4863
Publicatiedatum
8 maart 2022

Naar de bovenkant van de pagina