Direct naar content gaan

Samenvatting

X bezit al jaren alle aandelen in X bv, die een onderneming drijft. De helft van de aandelen worden omgezet in preferente aandelen en enkele dagen later worden de resterende gewone aandelen in X bv aan A overgedragen. Een aantal jaren later schenkt X zijn preferente aandelen in X bv aan A. A verzoekt om toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling in de SW 1956 en de doorschuifregeling in de Wet IB 2001.

Vraag

Is sprake van ‘gepaard gegaan met’ als bedoeld in artikel 35c, lid 4, SW 1956 en artikel 4.17a, lid 3, Wet IB 2001, als er enige tijd zit tussen de omzetting van gewone aandelen in preferente aandelen en de toekenning van gewone aandelen aan een ander?

Antwoord

Ja, in de parlementaire geschiedenis wordt weliswaar bij ‘gepaard gaan met’ gerefereerd aan ‘gelijktijdig’ en ‘op dat moment’, maar dat wil niet zeggen dat omzetting in preferente aandelen en toekenning van gewone aandelen aan een ander op dezelfde dag moeten plaatsvinden. Vereist is wel dat de tijdspanne beperkt is en dat er een verband bestaat tussen beide rechtshandelingen.

Metadata

Rubriek(en)
Schenk- en erfbelasting
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
23 mei 2024
Rolnummer
KG:063:2024:8
NLF-nummer
NLF 2024/1263
Aflevering
28 mei 2024
bwbr0002226&artikel=35c,bwbr0002226&artikel=35c,bwbr0011353&artikel=4.17a,bwbr0011353&artikel=4.17a

Naar de bovenkant van de pagina