Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(4)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(1)
  • Jurisprudentie(24)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent(1)

Dit besluit (Stcrt. 2021, 48140) is een actualisering van het besluit van 23 november 2015 (BLKB2015/1381M gewijzigd bij besluit van 20 augustus 2020, 2020-129396, NLF 2020/2016). Alle onderdelen die betrekking hebben op inrichtingseisen zijn opgenomen in het nieuwe Besluit inrichtingseisen BPM en MRB. Er is een aanpassing van de werkwijze voor de overgangsregeling oldtimers opgenomen en een onderdeel is verwijderd in verband met codificatie. Tot slot is een aantal onderdelen verduidelijkt of geactualiseerd. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Rubriek(en)
Autobelastingen
Belastingtijdvak
1 januari 2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
16 december 2021
Rolnummer
2021-213896
NLF-nummer
NLF 2022/0067
Aflevering
6 januari 2022
bwbr0006324&artikel=8,bwbr0006324&artikel=30,bwbr0006324&artikel=71,bwbr0006324&artikel=72

X