Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De staatssecretaris heeft Kamervragen beantwoord over het bericht ‘Duitsland verhoogt vliegtaks: nu 71 euro belasting op verre vlucht.’

De staatssecretaris geeft aan dat het tarief van de Duitse vliegbelasting al sinds de invoering in 2011 afstandsafhankelijk is. Wel zijn de tarieven per 1 mei 2024 verhoogd.

Het toepassen door Duitsland van verschillende tariefcategorieën op basis van afstand is een keuze van de Duitse politiek geweest. Duitsland heeft ervoor gekozen om kortere vluchten tot 2.500 kilometer met een lager tarief te belasten dan verre vluchten. In Nederland is bij de invoering van de vliegbelasting in het kader van de uitvoering ervoor gekozen om de vliegbelasting zo eenvoudig mogelijk te houden en een vlak tarief te hanteren. Een differentiatie van het tarief van de vliegbelasting naar afstand beprijst de negatieve externe effecten van lange afstandsvluchten beter, maar maakt de vliegbelasting complexer.

Ook geeft de staatssecretaris aan dat de Europese Commissie op dit moment geen concrete plannen heeft voor een voorstel van een Europese vliegbelasting. Dit is echter wel een wens van Nederland.

Metadata

Rubriek(en)
Milieu- en energieheffingen
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
6 juni 2024
Rolnummer
2024-0000339091
NLF-nummer
NLF 2024/1398
Aflevering
11 juni 2024

Naar de bovenkant van de pagina