Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

Cityland EOOD is een Bulgaarse handelsvennootschap die tot 2019 actief was in de bouwsector. In 2022 is de vennootschap onderworpen aan een inspectie en na onderzoek van de overgelegde documenten en belasting- en socialezekerheidsrekeningen van Cityland heeft de Bulgaarse belastingdienst een stelselmatige inbreuk op de uit de btw-wet voortvloeiende verplichtingen vastgesteld, die erin bestond dat de voor de periode van 1 september 2013 tot en met 30 juni 2018 – of in totaal vijf belastingtijdvakken – aangegeven btw niet was voldaan. Deze stelselmatige inbreuk is opgegeven als reden voor de schrapping uit het btw-register overeenkomstig de Bulgaarse btw-wet.

De mogelijkheid tot het uitsluiten van belastingplichtigen van het btw-stelsel komt niet in de Btw-richtlijn voor, volgens de Administrativen sad Veliko Tarnovo (de verwijzende rechter). Hij heeft daarom aan het HvJ prejudiciële vragen gesteld over het ambtshalve schrappen van belastingplichtigen uit het register en de voorwaarden die hieraan gesteld worden.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
1 september 2013 t/m 30 juni 2018
Instantie
HvJ
Datum instantie
23 april 2024
Rolnummer
C-164/24
NLF-nummer
NLF 2024/1019
Aflevering
30 april 2024
celex32006l0112&artikel=213,celex32006l0112&artikel=213,celex32006l0112&artikel=273,celex32006l0112&artikel=273

Naar de bovenkant van de pagina