Direct naar content gaan

Gerelateerde content

 • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

Samenvatting

In het kader van de giftenaftrek van artikel 16, Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet Vpb) is de vraag opgekomen hoe giften van een BV aan een door haar aandeelhouder-natuurlijk persoon opgerichte ANBI-stichting kwalificeren. De feiten van de casus zijn als volgt:

 • Een aandeelhouder-natuurlijk persoon heeft een stichting opgericht die goede doelen behartigt. De stichting is aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
 • De aandeelhouder beschikt tevens over een persoonlijke houdstervennootschap (’BV’), die diverse deelnemingen heeft, welke allerlei winstgevende activiteiten ontplooien.
 • De activiteiten van de diverse vennootschappen hebben geen raakvlakken met de beoogde doelen of de activiteiten van de stichting. 
 • De inkomsten van de stichting zullen naar verwachting hoofdzakelijk bestaan uit giften van de BV. Deze is namelijk voornemens om MVO-beleid (maatschappelijk verantwoord ondernemen) te maken en dit beleid te laten aansluiten bij de doelstellingen van de stichting. De BV is ook voornemens om jaarlijks ruimschoots meer dan de wettelijke grenzen zoals opgenomen in artikel 16, Wet Vpb te schenken.
Vraag

Hoe kwalificeren de jaarlijkse giften die door de BV – in het kader van haar MVO-beleid – worden gedaan aan een door haar aandeelhouder-natuurlijk persoon opgerichte ANBI-stichting voor de vennootschapsbelasting?

Antwoord

Een gift die een BV doet, kwalificeert voor de vennootschapsbelasting als zakelijke en dus aftrekbare uitgave tenzij en voor zover sprake is van een uitdeling. Dit volgt uit het renpaardenarrest (Hoge Raad 14 juni 2002, ECLI:NL:HR:2002:AB2865). De giften van de BV aan de door de aandeelhouder-natuurlijk persoon opgerichte ANBI-stichting zijn dus aftrekbaar van de winst tenzij en voor zover sprake is van een (middellijke) uitdeling.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Instantie
Belastingdienst
Rolnummer
KG:011:2022:12
Datum instantie
28 juni 2022

Naar de bovenkant van de pagina