Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Bij besluit van 30 september 2021 heeft het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (hierna: UWV) bepaald dat X (belanghebbende) voor 89,78% het risico draagt van de WGA-uitkering van een werknemer.

De eerste ziektedag van de werknemer was op 3 oktober 2014. De werknemer was toen werkzaam bij stichting 1. Op 1 april 2018 heeft X de duurzame energieonderzoeksactiviteiten van stichting 1 overgenomen. Vanaf 1 april 2018 is de werknemer in dienst bij X. Aan de werknemer is met ingang van 1 oktober 2021 een WGA-uitkering toegekend.

Volgens het UWV is sprake van een gehele overgang van onderneming, terwijl volgens X sprake is van een gedeeltelijke overgang van onderneming.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat het bestreden besluit berust op een onzorgvuldig onderzoek en een onvoldoende deugdelijke motivering van het standpunt dat sprake is van een gehele overgang van onderneming in sociaalverzekeringsrechtelijke zin. Het UWV had het bestreden besluit niet alleen mogen baseren op het onderzoek van de Belastingdienst naar de loonheffingsnummers.

Het UWV wordt opgedragen om binnen acht weken een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen met inachtneming van deze uitspraak. Het UWV dient daarbij te bezien of vanuit het perspectief van de overdragende werkgever, stichting 1, na de overdracht bij de overdragende onderneming (werkgever in sociaalverzekeringsrechtelijke zin) nog sprake is van economische activiteiten.

Metadata

Rubriek(en)
Sociale verzekeringen
Belastingtijdvak
1 oktober 2021 e.v.
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum instantie
18 april 2024
Rolnummer
22/1426
ECLI
ECLI:NL:RBDHA:2024:5924
NLF-nummer
NLF 2024/1159
Aflevering
14 mei 2024

Naar de bovenkant van de pagina