Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Hoe effectief is het multilateraal instrument (MLI)? Dat is de vraag die centraal staat in deze bijdrage. Uit een empirische analyse van de auteurs, met als peildatum 31 december 2022, volgt dat er 79 staten kwalificeren als partij bij het MLI en dat het MLI de toepassing van 1.232 belastingverdragen heeft gewijzigd. Deze cijfers worden in deze bijdrage van Mees Vergouwen, Dirk Broekhuijsen en Judith Reijnen vergeleken met de doelstelling van het MLI en de wijze waarop de OESO de effectiviteit van het MLI (over)rapporteert.

NLF-W artikel

1. Inleiding

Het MLI is zes jaar geleden, op 24 november 2016, aangenomen om de verdragsgerelateerde maatregelen van het OESO/G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Project op een snelle manier te implementeren in het bilaterale verdragennetwerk. Zes maanden later, op 7 juni 2017, heeft de OESO het MLI omschreven als ‘ground-breaking’, ‘marking a turning point in tax treaty history’, en als ‘the first multilateral treaty of its kind’. Gegeven het feit dat het MLI zes jaar geleden is aangenomen en nieuwe multilaterale belastingverdragen met enige regelmaat als opties de revue passeren, achten de auteurs het gepast de effectiviteit van het MLI te evalueren: is het MLI inderdaad ‘ground-breaking’ geweest?

In dit artikel gaan we in op de vraag of het MLI zijn doel heeft bereikt om snel de verdragsgerelateerde onderdelen van het BEPS-project te implementeren. Met het oog op het beantwoorden van deze vraag hebben we empirisch onderzoek gedaan naar de (aantallen) partijen die het MLI hebben ondertekend en geratificeerd. Ook hebben we bekeken hoeveel bilaterale belastingverdragen door het MLI zijn gewijzigd waarbij 31 december 2022 als peildatum is gehanteerd. De bevindingen en implicaties van ons onderzoek worden in dit artikel besproken. De volgende structuur wordt aangehouden. In paragraaf 2 wordt het doel van het MLI uiteengezet, alsmede de ambities van de OESO met betrekking tot het MLI. Vervolgens wordt in paragraaf 3 ingegaan op de benadering van de onderzoeksvraag en de methodologie die we hebben gekozen om de effectiviteit van het MLI op empirische wijze te analyseren. In paragraaf 4 zetten we de resultaten van het empirische onderzoek uiteen, waarna in paragraaf 5 een bespreking daarvan volgt. In paragraaf 6 bezien we of het MLI aan de in paragraaf 2 geformuleerde doelstelling heeft voldaan. Dit artikel wordt afgesloten met een conclusie en aanbevelingen die zien op in de toekomst te sluiten multilaterale belastingverdragen (paragraaf 7).

Log hier in om verder te lezen

Metadata

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Vennootschapsbelasting
Auteur(s)
dr. mr. T.M. Vergouwen
De Brauw Blackstone Westbroek/ Universiteit Leiden
mr. dr. D.M. Broekhuijsen
Universiteit Leiden / Belastingdienst
mr. drs. J.J.H. Reijnen
Universiteit Leiden
NLF-nummer
NLF-W 2023/23
Judoreg
NFB5850
Publicatiedatum
2 juli 2023

Naar de bovenkant van de pagina