Direct naar content gaan

Samenvatting

Een werknemer woont buiten Nederland en is in dienst van een in Nederland gevestigde werkgever. De werknemer werkt nagenoeg geheel buiten Nederland in een land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten. De werknemer is van mening dat hij artikel 3.84, lid 2, Wet IB 2001 kan toepassen in zijn Nederlandse aangifte inkomstenbelasting.

Vraag

Mag deze werknemer in zijn Nederlandse aangifte inkomstenbelasting artikel 3.84, lid 2, Wet IB 2001 toepassen?

Antwoord

Ja, artikel 3.84, lid 2, Wet IB 2001 heeft als doel te voorkomen dat een werknemer met een niet inhoudingsplichtige werkgever in een nadeligere positie komt dan werknemers met een inhoudingsplichtige werkgever. In casu heeft de werkgever ten aanzien van deze werknemer geen inhoudingsplicht. De werknemer kan in dat geval artikel 3.84, lid 2, Wet IB 2001 toepassen.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
27 mei 2024
Rolnummer
KG:041:2024:16
NLF-nummer
NLF 2024/1312
Aflevering
4 juni 2024
bwbr0011353&artikel=3.84,bwbr0011353&artikel=3.84

Naar de bovenkant van de pagina