Direct naar content gaan

Samenvatting

Een van de inmiddels vele discussiepunten binnen het huidige box 3-stelsel betreft de correcte verantwoording van een participatie in een transparant beleggingsvehikel. Dient een belastingplichtige de waarde van zijn participatie als zodanig aan te geven (de saldobenadering) of dient hij zijn aanspraak op elk van de onderliggende vermogensbestanddelen van het vehikel te verantwoorden in box 3? In dit artikel bespreekt Reamon Kortooms of en, zo ja, in hoeverre de wetgeving en rechtspraak ruimte bieden voor een saldobenadering in dit verband.

NLF-W artikel

1. Inleiding

Waar het inmiddels een understatement is om te stellen dat het Kerst-arrest het nodige stof heeft doen opwaaien, volgen nieuwe discussiethema’s binnen het box 3-stelsel elkaar momenteel in rap tempo op. De ene discussie is nog niet afgerond of de andere doemt al op. Het nieuwe (tijdelijke) box 3-stelsel doet ook oude vraagstukken herleven, die thans in een ander daglicht kunnen worden geplaatst. Hierbij doel ik op de vraag hoe een participatie in een transparant beleggingsvehikel (zoals een besloten cv of een besloten FGR) moet worden verantwoord in box 3. Dient een belastingplichtige de waarde van zijn participatie als zodanig – op basis van een saldobenadering – aan te geven of dient hij zijn aanspraak op elk van de onderliggende vermogensbestanddelen van het vehikel te verantwoorden in box 3?

Dit vraagstuk is onder meer van belang voor de fiscale verantwoording van participaties in commerciële vastgoedfondsen, familiefondsen of andersoortige beleggingsfondsen die gebruikmaken van fiscaal transparante lichamen. Het kabinet heeft dit thema inmiddels ook gesignaleerd.

Log hier in om verder te lezen

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Auteur(s)
R.W.J.M. Kortooms MSc
Meijburg & Co
NLF-nummer
NLF-W 2023/12
Judoreg
NFB5672
Publicatiedatum
23 maart 2023
bwbr0011353&artikel=5.3,bwbr0011353&artikel=5.19

Naar de bovenkant van de pagina