Direct naar content gaan

Samenvatting

Dit besluit (Stcrt. 2024, 17131) regelt dat een te ruimhartige uitleg van de netvrijstelling wordt herzien met een overgangstermijn tot 1 januari 2026.

De netvrijstelling regelt dat de verkrijging van een net gelegen in, op of boven de grond, bestaande uit een of meer kabels en leidingen, bestemd voor transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie, of van informatie is vrijgesteld van overdrachtsbelasting (artikel 15, lid 1, onderdeel y, Wet BRV).

De ruimere uitleg van de netvrijstelling werd in de praktijk al enige tijd toegepast. Dit betekent dat mogelijk overeenkomsten zijn gesloten die geraakt worden door dit besluit. Om hieraan tegemoet te komen is gekozen voor een ruime overgangstermijn.

Dit besluit is met ingang van 30 mei 2024 in werking getreden en is van toepassing op verkrijgingen van opstalrechten die plaatsvinden op of na 1 januari 2026.

Metadata

Rubriek(en)
Belastingen van rechtsverkeer
Belastingtijdvak
1 januari 2026 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
22 mei 2024
Rolnummer
2024-11847
NLF-nummer
NLF 2024/1322
Aflevering
4 juni 2024
bwbr0002740&artikel=15&lid=1,bwbr0002740&artikel=15&lid=1

Naar de bovenkant van de pagina