Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft, mede namens de staatssecretaris, het wetsvoorstel tot Wijziging van de Pensioenwet, de Wet LB 1964 en enige andere wetten in verband met de verlenging van de transitieperiode naar het nieuwe pensioenstelsel, op 20 juni 2024 bij de Tweede Kamer ingediend.

Dit wetsvoorstel beoogt de uiterste termijn voor de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel te verlengen van 1 januari 2027 naar 1 januari 2028. Dit wetsvoorstel is ingediend om pensioenuitvoerders meer tijd te geven voor een zorgvuldige en beheerste overgang naar het nieuwe stelsel, waarbij de werkdruk beter gespreid kan worden om piekbelasting te voorkomen​.

Daarnaast zorgt het wetsvoorstel ervoor dat de specifieke data voor de transitie niet langer in de wet zelf staan, maar via een algemene maatregel van bestuur worden geregeld. Dit biedt de flexibiliteit om snel in te spelen op veranderingen en eventueel extra benodigde tijd zonder opnieuw door het volledige wetgevingsproces te moeten gaan​.

De verlenging is specifiek gevraagd door de Eerste Kamer om te waarborgen dat de pensioenfondsen en andere uitvoerders voldoende tijd hebben om alle noodzakelijke stappen te nemen en zo een soepele overgang voor alle betrokkenen te garanderen​.

Metadata

Rubriek(en)
Pensioen
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
Ministerie van Sociale Zaken
Datum instantie
20 juni 2024
Rolnummer
36 578
NLF-nummer
NLF 2024/1488
Aflevering
25 juni 2024

Naar de bovenkant van de pagina