Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(2)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(4)
  • Jurisprudentie(6)
  • Commentaar NLFiscaal(10)
  • Literatuur(1)
  • Recent(1)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(3)

De Energielijst voor duurzame energie-investeringen met fiscaal voordeel in 2022 is gepubliceerd. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van waterstof zijn een belangrijke verandering op de Energielijst 2022. Hiervoor zijn nieuwe bedrijfsmiddelen toegevoegd die in aanmerking komen voor energie-investeringsaftrek.

Ieder jaar actualiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de Energielijst. RVO stelt deze op in samenwerking met ondernemers, experts en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Op de Energielijst staan innovatieve en duurzame energie-investeringen waardoor ondernemers fiscaal voordelig kunnen investeren via de regeling energie-investeringsaftrek (EIA). In 2022 is een budget van € 149 miljoen beschikbaar voor deze regeling. Voor 2022 zijn er technieken toegevoegd, verwijderd en zijn de eisen van een aantal technieken aangescherpt.

Voor de transitie naar een klimaatneutrale samenleving speelt waterstof een belangrijke rol. Om deze ontwikkelingen te ondersteunen is een drietal nieuwe bedrijfsmiddelen in de regeling opgenomen:

Naast de wijzigingen voor waterstof is ook de levensduureis van LED-verlichting gewijzigd.

Ook is het collectief verwarmen en koelen van woningen en andere gebouwen met behulp van een bron en een warmtepomp toegevoegd. Deze omschrijving is met name gericht op het vervangen van gasgestookte verwarming in bestaande gebouwen.

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
1 januari 2022 e.v.
Instantie
EZ
Datum instantie
28 december 2021
NLF-nummer
NLF 2022/0032
Aflevering
6 januari 2022
bwbr0011353&artikel=3.40,bwbr0011353&artikel=3.42

X