Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Tijdens de behandeling van het Belastingplan 2024 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen, die het kabinet verzoekt een wetsvoorstel voor een nationale belasting op e-sigaretten in te dienen vóór de zomer van 2024. In een brief aan de Kamer geeft de staatssecretaris aan dat het kabinet begonnen is met een onderzoek naar het ontwerp en de uitvoering van deze belasting. Omdat de nationale verbruiksbelasting op e-sigaretten nieuw is, moet de wetgeving degelijk en uitvoerbaar zijn.

De regering kan dit wetsvoorstel echter nog niet aan de Kamer presenteren. Een belangrijke reden is dat de invoering van een nationale belasting niet sneller kan plaatsvinden dan de verwachte herziening van de Richtlijn tabaksaccijns, waarin e-sigaretten worden opgenomen. Bij invoering van deze richtlijn zou de nationale belasting komen te vervallen. Daarnaast is het IV-portfolio van de Douane overvol, wat prioritering vereist, iets wat het demissionaire kabinet nu niet kan doen. Afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen kan de regering alsnog een wetsvoorstel voor een nationale e-sigarettenbelasting aan de Kamer voorleggen. In deze Kamerbrief worden ook de uitkomsten geschetst van een onderzoek naar een alternatieve maatregel: de invoering van een minimumverkoopprijs.

Metadata

Rubriek(en)
Accijnzen
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
28 juni 2024
Rolnummer
2024-0000364435
NLF-nummer
NLF 2024/1614
Aflevering
2 juli 2024

Naar de bovenkant van de pagina