Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

X (belanghebbende) en zijn echtgenote hebben in 2017 een woning in de gemeente Gulpen-Wittem gekocht, met de bedoeling om zich op termijn permanent te gaan vestigen in deze woning. X heeft zijn hoofdverblijf in de gemeente Wijk bij Duurstede. Het is X op grond van het bestemmingsplan niet toegestaan de woning te verhuren.

X heeft beroep ingesteld inzake de aanslag forensenbelasting 2020 ter hoogte van € 5.443,50. Hij stelt dat de betreffende verordening onverbindend is vanwege strijd met de algemene rechtsbeginselen.

Hof Den Bosch oordeelt dat de gemeente haar (ruime) bevoegdheid om forensenbelasting te heffen niet heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor die is gegeven. Er is ook geen sprake van strijd met andere algemene rechtsbeginselen.

Het Hof constateert dat de forensenbelasting in 2019 0,23% van de WOZ-waarde en een vast tarief van € 129 bedroeg. Dit bedrag is in 2020 gestegen naar 0,56% van de WOZ-waarde en een vast tarief van € 280 en in 2022 naar 1% van de WOZ-waarde en een vast tarief van € 280. Bij gelijke WOZ-waarden bedraagt de forensenbelasting voor X € 2.249 (2019), € 5.443 (2020) en € 9.500 (2022).

De verhoging treft X zodanig dat volgens het Hof sprake is van een individuele en buitensporige last. X mag de woning namelijk op grond van het bestemmingsplan niet verhuren en heeft daarom geen mogelijkheid om de forse verhoging af te wentelen. Ook is verhuizen naar de woning vanwege persoonlijke omstandigheden in het gezin van X niet mogelijk.

De verordening moet buiten toepassing blijven. Het Hof biedt rechtsherstel door de aanslag te verminderen naar het tarief dat in 2019 gold (0,23% van € 922.000 + € 129 vast tarief = € 2.249).

Metadata

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2020
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
25 januari 2023
Rolnummer
21/00347
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2023:247
Auteur(s)
mr. R. Froentjes
EY
NLF-nummer
NLF 2023/0602
Aflevering
23 maart 2023
Judoregnummer
JCDI:NFB5669
bwbv0001001&artikel=1,bwbv0001001&artikel=1

Naar de bovenkant van de pagina