Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De Tweede Kamer heeft in 2023 een motie aangenomen waarin de regering verzocht wordt te onderzoeken hoe de deelauto nader gestimuleerd zou kunnen worden binnen bestaande groene fiscale regelingen voor werkgevers, zoals de MIA, de Vamil, de EIA en de reiskostenvergoeding (Kamerstukken II 2023/24, 31 305, 422).

In deze Kamerbrief informeert de staatssecretaris de Tweede Kamer over de fiscale regels die gelden voor deelauto’s. Voor de loonheffingen bestaan er geen bijzondere fiscale regels voor deelauto’s. In de fiscaliteit wordt aangesloten bij de bestaande fiscale regels die gelden voor zakelijke reizen. Om de geldende regels voor deelauto’s te verduidelijken zal de Belastingdienst voor de zomer van 2024 enkele voorbeeldscenario’s publiceren over hoe de verschillende vormen van deelautogebruik vanuit het perspectief van de loonheffingen uitwerken. In deze Kamerbrief gaat de staatssecretaris ook nader in op de algemene aftrekbaarheid van de winst als sprake is van kosten van een deelauto-abonnement dat aan werknemers (als zodanig) wordt vergoed of verstrekt. Verder geeft de staatssecretaris aan dat RVO bij de periodieke actualisatie van de Milieulijst gaat onderzoeken of de steun voor toegangssystemen verhoogd kan worden naar 45% voor MIA.

Metadata

Rubriek(en)
Loonbelasting
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
15 mei 2024
Rolnummer
2024-0000286933
NLF-nummer
NLF 2024/1207
Aflevering
21 mei 2024

Naar de bovenkant van de pagina