Direct naar content gaan

Samenvatting

De Pijler 2-regels bewerkstelligen een minimumheffing van 15% over het inkomen van de grotere concerns, ongeacht waar deze opereren. In de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 bestaan diverse bepalingen die bepaalde gevolgen verbinden aan het onvoldoende belast zijn van een inkomensbestanddeel of een entiteit, zoals niet-aftrekbaarheid van kosten of niet-toepasselijkheid van een vrijstelling. In dit eerste deel van een tweeluik onderzoeken auteurs of en, zo ja, langs welke contouren Pijler 2-heffingen conceptueel tot een voldoende heffing voor deze onderworpenheidstoetsen kunnen leiden.

bwbr0002672~artikel_8bb,bwbr0002672~artikel_8bc,bwbr0002672~artikel_8bd,bwbr0002672~artikel_9~lid_1,bwbr0002672~artikel_10a,bwbr0002672~artikel_12aa,bwbr0002672~artikel_12ab,bwbr0002672~artikel_13,bwbr0002672~artikel_13aa,bwbr0002672~artikel_13ab,bwbr0002672~artikel_15g,bwbr0002672~artikel_15h

Naar de bovenkant van de pagina