Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten(16)
 • Jurisprudentie(136)
 • Commentaar NLFiscaal(2)
 • Literatuur(12)
 • Recent(16)
 • Softlaw(1)
 • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(1)

Fiscale eenheid X (belanghebbende) verkoopt online diverse producten op het gebied van gezondheid, afslanken, verzorging, seksualiteit en overige producten. Van X is omzetbelasting nageheven.

De Inspecteur stelt dat X ten onrechte het verlaagde tarief heeft toegepast op onder meer de levering van N2O-patronen (lachgas). De N2O-patronen zijn speciaal ontwikkeld voor het gebruik in de door dezelfde fabrikant ontworpen spuitbus. Van N2O is bekend dat dit ook wordt gebruikt als roesmiddel.

Volgens Rechtbank Gelderland is het verlaagde tarief niet van toepassing op de N2O-patronen. Zij neemt hierbij in aanmerking dat de N2O-patronen door consumenten in het grootste deel van de gevallen worden gebruikt als roesmiddel.

X heeft hoger beroep ingesteld en Hof Arnhem-Leeuwarden verklaart dat gegrond.

Tussen partijen is in hoger beroep niet in geschil dat de N2O-patronen kennelijk bestemd zijn om te worden aangewend voor de bereiding van slagroom, espuma’s, en dergelijke. Partijen houdt enkel verdeeld het antwoord op de vraag of de N2O ten dele in de eetwaar opgaat als bedoeld in tabel I, post a.1, Wet OB 1968. Dat is volgens het Hof het geval. Gelet op de volumetoename van het eindproduct (zoals de opgeklopte slagroom of de espuma) en de oplosbaarheid van N2O in zowel water als vet, is het Hof van oordeel dat de hoeveelheid N2O die opgaat in de eetwaar niet verwaarloosbaar klein is.

X heeft derhalve terecht het verlaagde tarief toegepast op de levering van de N2O-patronen. De naheffingsaanslag wordt verminderd.

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2012-2016
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
1 juni 2021
Rolnummer
19/00701; 19/00702
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2021:5432
Auteur(s)
Barry Willemsen
Belastingdienst
NLF-nummer
NLF 2021/1253
Aflevering
24 juni 2021
Judoreg
NFB4407
bwbr0002629&artikel=9,bwbr0002629

X