Direct naar content gaan

Samenvatting

Gemeenschappelijke bijlage van A-G Ettema bij de conclusies van 26 april 2024 in de zaken met nummer 22/02347 (ECLI:NL:PHR:2024:524, NLF 2024/1258) en 22/02351 (ECLI:NL:PHR:2024:478, NLF 2024/1241).

In beide zaken heeft de belanghebbende, een projectontwikkelaar, een nieuw gebouw ontwikkeld. In de zaak met nummer 22/02347 gaat het om een woongebouw met 77 woningen, in de zaak met nummer 22/02351 om een woon(zorg)complex.

Na de oplevering van de gebouwen hebben de desbetreffende belanghebbenden (de ruimten in) de gebouwen op basis van langlopende contracten, doch (zeer) kort, vrijgesteld van omzetbelasting verhuurd en vervolgens aan een vastgoedbelegger geleverd, die de verhuur aan de huurders op dezelfde voet heeft voortgezet.

De vraag die in beide zaken centraal staat, is of de levering kan worden aangemerkt als de overgang van een algemeenheid van goederen in de zin van artikel 37d Wet OB 1968. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft deze vraag in beide zaken bevestigend beantwoord.

A-G Ettema zet in deze bijlage het rechtskader voor toepassing van artikel 37d Wet OB 1968 uiteen. Het niet-leveringsbeginsel van dit artikel haakt volgens de A-G aan bij het object van de levering. Het object moet los worden gezien van eventuele andere economische activiteiten die de overdrager verricht en die op hun eigen merites worden beoordeeld. De A-G constateert dat artikel 37d Wet OB 1968 op de overdracht van een verhuuronderneming van toepassing kan zijn. Vervolgens behandelt zij de vragen wat een verhuuronderneming is en welke zaken (op zijn minst) nodig zijn om die onderneming te kunnen voortzetten. Ook staat zij stil bij de vraag of het in strijd is met het doel van de regeling om in een zaak als de onderhavige het niet-leveringsbeginsel toe te passen.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2017-2018
Instantie
A-G
Datum instantie
26 april 2024
Rolnummer
22/02347; 22/02351
ECLI
ECLI:NL:PHR:2024:526
Auteur(s)
E. Sparidis MSc
Loyens & Loeff
NLF-nummer
NLF 2024/1240
Aflevering
28 mei 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6417
bwbr0002629&artikel=37d,bwbr0002629&artikel=37d

Naar de bovenkant van de pagina