Direct naar content gaan
}

Samenvatting

X (belanghebbende) woont in Nederland en werkt in het kader van een leidinggevende functie voor concernvennootschappen in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Hij is in dienstbetrekking bij een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde vennootschap, maar werkt ook voor de in Duitsland gevestigde vennootschap A (GmbH).

Voor Rechtbank Zeeland-West-Brabant en Hof Den Bosch was tussen partijen in geschil of X recht heeft op een vermindering ter voorkoming van dubbele belasting ter zake van de inkomsten uit arbeid ten behoeve van het aan de GmbH toerekenbare deel van zijn arbeidsbeloning.

De Rechtbank heeft geoordeeld dat de GmbH moet worden aangemerkt als materieel werkgever van X. Op grond van artikel 10 Verdrag Nederland-Duitsland heeft Nederland geen heffingsrecht over de inkomsten van X die de werkzaamheden in Duitsland voor de GmbH betreffen.

Het Hof heeft echter geoordeeld dat X zijn beloning, voor zover toerekenbaar aan zijn in Duitsland verrichte arbeid, niet heeft verkregen van een aldaar gevestigde werkgever.

Tegen dit oordeel heeft X met drie middelen cassatieberoep ingesteld.

De Hoge Raad verklaart het cassatieberoep echter ongegrond.

Het beroep op onderdeel 8 van het OESO-commentaar op artikel 15, lid 2, OESO-Modelverdrag uit 2010 slaagt niet.

Het oordeel van het Hof dat X niet in een gezagsverhouding tot de GmbH staat, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Dat oordeel kan, als verweven met waarderingen van feitelijke aard, voor het overige door de Hoge Raad in de cassatieprocedure niet op juistheid worden onderzocht. Het is voldoende gemotiveerd.

Anders, Conclusie A-G Niessen (NLF 2022/0960).

Metadata

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Belastingtijdvak
2014
Instantie
HR
Datum instantie
14 oktober 2022
Rolnummer
21/00747
ECLI
ECLI:NL:HR:2022:1436
Auteur(s)
dr. mr. T.M. Vergouwen
De Brauw Blackstone Westbroek/ Universiteit Leiden
NLF-nummer
NLF 2022/2169
Aflevering
10 november 2022
Judoregnummer
JCDI:NFB5322
bwbr0049111&artikel=1.1,bwbv0005862&artikel=10,bwbv0005862&artikel=10

Naar de bovenkant van de pagina