Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De staatssecretaris heeft Kamervragen beantwoord over de toepassing van maatregelen uit de Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2) in relatie tot Amerikaanse multinationals.

In de Kamervragen wordt gevraagd naar de tijdelijke tegemoetkomingen in de Pijler 2-regels als gevolg waarvan staten die de Pijler 2-regels niet hebben geïmplementeerd (zoals de VS) niet worden geconfronteerd met een bijheffing door een staat die de Pijler 2-regels wel heeft geïmplementeerd. Het gaat hier om de zogenoemde (tijdelijke) onderbelastewinstbijheffing veiligehavenmaatregel.

In dat verband wordt in de beantwoording door de staatssecretaris opgemerkt dat de tegemoetkomingen in de Pijler 2-regels voor een beperkte periode van toepassing zijn, namelijk in een verslagjaar dat aanvangt op of voor 31 december 2025 en eindigt voor 31 december 2026.

Met het tijdelijke karakter van de tegemoetkoming wordt beoogd te voorkomen dat staten aanleiding zien om de Pijler 2-maatregelen niet te implementeren en wordt voorkomen dat multinationals groepen activiteiten of winsten gaan verplaatsen naar die staten. In de administratieve richtsnoeren van juli 2023 wordt daarom expliciet benadrukt dat deze beperkte periode niet kan worden verlengd.

Metadata

Rubriek(en)
Wet minimumbelasting
Internationaal belastingrecht
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
5 februari 2024
Rolnummer
2024-0000146291
NLF-nummer
NLF 2024/0370
Aflevering
6 februari 2024

Naar de bovenkant van de pagina