Direct naar content gaan

Samenvatting

In de rubriek ‘Een arrest om snel/nooit te vergeten’ beoordeelt een gezaghebbende auteur periodiek een uitspraak van de Hoge Raad of het Hof van Justitie als uitstekend of juist als zwak. Bij een negatief oordeel over het arrest geeft de auteur aan hoe de uitspraak zijns/haars inziens had moeten luiden. Onderstaande bijdrage is van Madeleine Merkx.

Zijn prestaties tussen onderdelen van de fiscale eenheid btw belastbaar als gevolg van het arrest Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie? Dat zou het einde betekenen van de fiscale eenheid btw zoals we die nu kennen. Wat betreft Madeleine Merkx moeten we dit arrest op dit punt snel vergeten. Zij gaat er van uit dat het Hof van Justitie dit ook bevestigt in een door de Duitse rechter recent verwezen zaak.

NLF-W artikel

1. Inleiding

Op 1 december 2022 wees het Hof van Justitie arrest in twee zaken betreffende de Duitse fiscale-eenheidsregeling voor de btw. Met name het oordeel van het Hof van Justitie in de zaak Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie is interessant. In deze bijdrage staat slechts een van de aspecten uit het arrest centraal. In rechtsoverweging 77 t/m 80 lijkt het Hof van Justitie te suggereren dat ook wanneer sprake is van een fiscale eenheid sprake is van zelfstandige belastingplichtigen tussen wie belastbare prestaties kunnen plaatsvinden. Is dit het einde van de fiscale eenheid btw zoals we die kennen? Ik denk het niet. Mijn conclusie is dat we op dit punt dit arrest snel moeten vergeten.

Allereerst zal ik in paragraaf 2 stilstaan bij het arrest Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie voor zover dit nodig is voor het bespreken van het voornoemde punt. Vervolgens bezie ik aan de hand van de richtlijnhistorie (paragraaf 3) en andere jurisprudentie van het Hof van Justitie (paragraaf 4) of het Hof van Justitie daadwerkelijk bedoeld kan hebben dat prestaties binnen een fiscale eenheid belastbaar kunnen zijn (paragraaf 5). Ik sluit af met een conclusie (paragraaf 6).

Log hier in om verder te lezen

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Auteur(s)
prof. mr. dr. M.M.W.D. Merkx
Erasmus Universiteit/BDO
NLF-nummer
NLF-W 2023/16
Judoreg
NFB5747
Publicatiedatum
8 mei 2023
bwbr0002629&artikel=7&lid=4,celex32006l0112&artikel=11,celex32006l0112&artikel=267,celex32006l0112&artikel=4

Naar de bovenkant van de pagina