Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

X (bv; belanghebbende) is een in a-land gevestigde vennootschap, die een onroerende zaak in Nederland bezit.

Aan X zijn aanslagen vpb 2010 tot en met 2018 opgelegd met boetebeschikkingen en beschikkingen heffings- dan wel belastingrente.

In geschil is of de aanslagen en beschikkingen (hierna: de aanslagen) tot stand zijn gekomen, op de juiste wijze bekend zijn gemaakt en of X ontvankelijk was in zijn bezwaar.

Hof Den Bosch oordeelt dat de Inspecteur aannemelijk heeft gemaakt dat de aanslagen tot stand zijn gekomen.

Verder heeft de Inspecteur aannemelijk gemaakt dat de aanslagen ter verzending zijn aangeboden aan PostNL. Hij heeft de verzending (terpostbezorging) aannemelijk gemaakt. Voorts zijn de aanslagen naar het juiste adres verzonden en daarmee op de juiste wijze bekendgemaakt. De bezwaartermijn is daarom aangevangen op de dag volgend op de dagtekening die is vermeld op de aanslagen. X heeft de ontvangst of de aanbieding van de aanslagen niet ontzenuwd.

De Inspecteur heeft het bezwaarschrift terecht niet-ontvankelijk verklaard.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2010-2018
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
24 januari 2024
Rolnummer
22/00785; 22/00786; 22/00787; 22/00788; 22/00789; 22/00790; 22/00791
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2024:153
NLF-nummer
NLF 2024/0874
Aflevering
9 april 2024

Naar de bovenkant van de pagina