Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

X (belanghebbende) heeft beroep ingesteld inzake een door de Heffingsambtenaar (gemeente Roosendaal) opgelegde naheffingsaanslag parkeerbelasting.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat het kostenbesluit ter zake van de naheffingsaanslag kostenposten bevat die zien op zowel de wettelijke bepalingen ter zake van het opleggen van een naheffingsaanslag (artikel 234 Gemw) als ter zake van een wielklem en/of het wegslepen van de auto (artikel 235 Gemw). Onder die omstandigheid is het mogelijk dat in het kostenbesluit kostenposten zijn opgenomen die niet samenhangen met het opleggen van de naheffingsaanslag en is het kostenbesluit naar het oordeel van de Rechtbank daarmee niet deugdelijk en dient buiten toepassing te worden verklaard.

X heeft ter zitting verklaard dat voor dat geval het kostendeel van de naheffingsaanslag moet worden vernietigd en het belastingdeel van de naheffingsaanslag in stand moet blijven. De Rechtbank ziet geen aanleiding hier anders over te oordelen. De naheffingsaanslag wordt verminderd tot een bedrag van € 2,10.

Metadata

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2022
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
12 juni 2024
Rolnummer
22/5420
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2024:4023
NLF-nummer
NLF 2024/1531
Aflevering
25 juni 2024
bwbr0005416&artikel=234,bwbr0005416&artikel=234,bwbr0005416&artikel=235,bwbr0005416&artikel=235

Naar de bovenkant van de pagina