Direct naar content gaan

Samenvatting

Bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant is de vraag aan de orde of er sprake is van een onderneming in objectieve zin.

X (belanghebbende) is vennoot in een vennootschap onder firma die een klein akkerbouwbedrijf exploiteert. Naar aanleiding van een boekenonderzoek stelt de Inspecteur dat er vanaf 2019 geen sprake meer is van een bron van inkomen voor de inkomstenbelasting. Hij stelt dat de vof te klein is om structureel voordeel te realiseren, omdat die slechts 20 hectare grond bezit, terwijl een gemiddeld akkerbouwbedrijf in Nederland in 2019 61 hectare grond exploiteerde.

De Rechtbank oordeelt echter dat de grootte van een gemiddeld bedrijf geen rol speelt bij de beoordeling van het bronkarakter van deze specifieke vof. Ook een klein bedrijf kan winstgevend zijn.

De Rechtbank oordeelt dat de Inspecteur niet heeft voldaan aan de bewijslast om aan te tonen dat er geen objectieve voordeelsverwachting is. De resultaten van 2019 tot en met 2021 wijzen op winstgevendheid, ondanks eerdere verliezen die voornamelijk door onvoorziene gebeurtenissen zijn veroorzaakt. De winstgevendheid zal naar verwachting in de nabije toekomst niet substantieel lager zijn. Daarom wordt de vof als een objectieve onderneming beschouwd die in 2019 een bron van inkomen vormt.

Verder is de vraag aan de orde of door X aan de jaren voorafgaand aan 2019 vertrouwen ontleend kan worden ten aanzien van de bronvraag, omdat in die jaren de kwalificatie als winst uit onderneming niet is getoetst. Nu de Rechtbank op grond van de feiten en omstandigheden tot de conclusie komt dat sprake is van winst uit onderneming in 2019, wordt aan de beoordeling van het beroep op het vertrouwensbeginsel voor eerdere jaren niet meer toegekomen.

Zie ook de idem-zaken achterin deze aflevering in het overzicht Overige rechtspraak en actualiteiten (nog niet gepubliceerd).

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2019
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
28 juni 2024
Rolnummer
23/9533
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2024:4445
NLF-nummer
NLF 2024/1629
Aflevering
9 juli 2024
bwbr0011353&artikel=3.8,bwbr0011353&artikel=3.8

Naar de bovenkant van de pagina