Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

In deze procedure over een aanslag afvalstoffenheffing is in hoger beroep nog in geschil of de hoorplicht is geschonden.

Hof Den Haag verwerpt het standpunt van X dat de Heffingsambtenaar vóór het doen van de uitspraak op bezwaar gehouden was een tweede hoorgesprek te houden.

De gemachtigde heeft voor een grondige en zorgvuldige voorbereiding van het hoorgesprek voldoende tijd gehad. Van de gemachtigde had derhalve mogen worden verwacht dat hij hetgeen hij later heeft aangevoerd, reeds tijdens het hoorgesprek te berde zou brengen. Dat hij dat niet heeft gedaan, komt voor zijn rekening en risico (en daarmee van X).

Het hoger beroep is ongegrond.

De Hoge Raad heeft op 5 juli 2024 het beroep in cassatie tegen deze uitspraak verworpen onder verwijzing naar artikel 81 Wet RO.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2019
Instantie
HR
Datum instantie
5 juli 2024
Rolnummer
23/02117
ECLI
ECLI:NL:HR:2024:1047
NLF-nummer
NLF 2024/1642
Aflevering
9 juli 2024
bwbr0005537&artikel=7:2,bwbr0005537&artikel=7:2,bwbr0005537&artikel=7:9,bwbr0005537&artikel=7:9

Naar de bovenkant van de pagina