Direct naar content gaan

Samenvatting

De Belastingdienst is voor overlijdens vanaf 1 januari 2017 overgegaan naar een nieuw systeem van kantoorautomatisering voor de erfbelastingprocessen. Door vertraagde oplevering van dit automatiseringssysteem heeft de Belastingdienst meer tijd nodig gehad voor de verwerking van de aangiften erfbelasting. Om te voorkomen dat erfgenamen hierdoor meer belastingrente moeten betalen dan wanneer alle processystemen op orde zouden zijn geweest, heeft de staatssecretaris eerder goedgekeurd dat de Belastingdienst voor overlijdens vanaf 1 januari 2017 tijdelijk geen belastingrente in rekening brengt (besluit van 19 maart 2018, 2018-25029, Stcrt. 2018, 17312). Het automatiseringssysteem van de erfbelasting en het uitvoeringsproces zijn inmiddels op orde om de aangiften erfbelasting tijdig te verwerken. Het besluit van 19 maart 2018 wordt daarom ingetrokken.
Vanaf 1 januari 2021 zal overeenkomstig de wettelijke systematiek belastingrente worden berekend. De wet hanteert een drempeltijdvak van acht maanden na overlijden. Voor overlijdens vanaf 1 januari 2021 betekent dit dat vanaf 1 september 2021 belastingrente kan spelen.
Voor de periode dat het automatiseringssysteem leidde tot vertraging in de verwerking van de aangiften, blijft een tegemoetkoming gewenst. Daarom wordt in dit besluit (Stcrt. 2020, 63453 van 23 december 2020) goedgekeurd dat de Belastingdienst geen belastingrente in rekening brengt bij belastingaanslagen erfbelasting voor overlijdens in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020. De goedkeuring geldt ook als de gebeurtenis die heeft geleid tot het opleggen van de volgende twee specifieke belastingaanslagen erfbelasting zich heeft voorgedaan in de hiervoor genoemde periode:
• een belastingaanslag voor een verkrijging vanwege de vervulling van een voorwaarde (artikel 30g, lid 2, onderdeel b, AWR);
• een belastingaanslag als bedoeld in artikel 8, lid 5, NSW (artikel 30g, tweede lid, onderdeel c, AWR).
Dit besluit is op 1 januari 2022 in werking getreden. Het besluit van 19 maart 2018 in met ingang van deze datum ingetrokken.

Metadata

Rubriek(en)
Schenk- en erfbelasting
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
1 januari 2020 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
10 december 2020
Rolnummer
2020-26093
bwbr0002320&artikel=30g

Naar de bovenkant van de pagina