Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

X (belanghebbende) is eigenaar van een woning in de gemeente Schouwen-Duiveland. Zij woont buiten die gemeente. X verhuurt de woning door tussenkomst van A aan derden.

De woning is in de jaren 2018 en 2019 minder dan 275 dagen verhuurd geweest aan derden. X heeft zelf ook gebruikgemaakt van de woning. Het feitelijk eigen gebruik was in de jaren 2018 en 2019 minder dan 90 dagen per jaar.

De Heffingsambtenaar heeft aan X aanslagen forensenbelasting opgelegd van € 1.165,79 (2018) en € 1.327,86 (2019).

X is het hiermee niet eens en heeft beroep ingesteld.

In de onderhavige zaak is aan de orde dat tussen X en A in een overeenkomst is opgenomen dat de woning volledig beschikbaar is voor de verhuur. De tekst van de overeenkomst op het punt van de volledige beschikbaarheid voor verhuur wordt echter niet nageleefd. X gebruikt de woning wél voor eigen gebruik. Zij heeft de woning dus mede voor eigen gebruik ter beschikking gehad.

Voor de jaren 2018 en 2019 staat vast dat de overeenkomst het gehele jaar van toepassing was en de feitelijke verhuur in die jaren minder dan 275 dagen per jaar was. Dit betekent dat de woning meer dan 90 dagen van die belastingjaren voor X of haar gezin beschikbaar werd gehouden en dat het belastbaar feit zich heeft voorgedaan. Dat X maar 42 dagen (2018) resp. 54 dagen (2019) feitelijk van de woning gebruik heeft gemaakt, leidt niet tot een ander oordeel. Het feitelijk gebruik is immers niet maatgevend, oordeelt Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Het beroep is ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2018-2019
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
9 januari 2023
Rolnummer
20/9641; 20/9642
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2023:100
NLF-nummer
NLF 2023/0287
Aflevering
2 februari 2023
bwbr0005416&artikel=223,bwbr0005416&artikel=223

Naar de bovenkant van de pagina