Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

De Poolse belastingdienst heeft geweigerd om aan A. Spółka Akcyjna (een energie-intensief bedrijf) een deel van de accijns over de elektriciteit die zij in 2016 heeft gebruikt, terug te geven. Daarnaast is deze belastingdienst van oordeel dat het begrip ‘feitelijke kosten van de elektriciteit’ als bedoeld in artikel 17, lid 1, onderdeel a, Richtlijn 2003/96 (Richtlijn Energiebelastingen), alleen betrekking heeft op de prijs van de elektriciteit, inclusief de verschuldigde belastingen, maar exclusief de btw.

De verwijzende rechter, de Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) twijfelt of de Poolse accijnswet op deze punten in overeenstemming is met de richtlijn en heeft hierover aan het HvJ prejudiciële vragen gesteld.

Het HvJ verklaart het volgende voor recht:

  1. Artikel 17, lid 1, onderdeel a, Richtlijn Energiebelastingen moet aldus worden uitgelegd dat tot de feitelijke kosten van de aangekochte energie in de zin van die bepaling aanvullende lasten moeten worden gerekend die niet kunnen worden aangemerkt als ‘belastingen’ in de zin van die bepaling, zoals de verplichte distributietarieven voor die energie, die overeenkomstig de nationale regeling worden betaald bij de aankoop ervan.
  2. Artikel 17, lid 1, onderdeel a, Richtlijn Energiebelastingen moet aldus worden uitgelegd dat het zich niet verzet tegen een nationale regeling op grond waarvan een energie-intensief bedrijf in de zin van die bepaling een vrijstelling van accijns op de aankoop van elektriciteit wordt geweigerd wanneer dit bedrijf voor die elektriciteit een accijnsvrijstelling geniet die uitsluitend geldt voor elektriciteit die wordt gebruikt in elektrolytische processen, ook al toont dat bedrijf aan dat het ten aanzien van diezelfde elektriciteit niet tegelijkertijd beide vrijstellingen geniet en dat het totale bedrag van de vrijstellingen niet hoger is dan het bedrag van de voor dat tijdvak betaalde accijns, op voorwaarde dat het in de nationale regeling ter zake vastgestelde criterium is opgesteld en wordt toegepast in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel.

Metadata

Rubriek(en)
Accijnzen
Milieu- en energieheffingen
Belastingtijdvak
2016
Instantie
HvJ
Datum instantie
13 juni 2024
Rolnummer
C-266/23
ECLI
ECLI:EU:C:2024:506
Auteur(s)
mr. I. van den Eijnde
EY / Erasmus Universiteit Rotterdam
NLF-nummer
NLF 2024/1569
Aflevering
2 juli 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6486
bwbv0001506&artikel=267,bwbv0001506&artikel=267

Naar de bovenkant van de pagina