Direct naar content gaan

Samenvatting

De nota naar aanleiding van het (nader) verslag en een nota van wijziging bij het initiatiefvoorstel ‘Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting’ (35 523) is op 12 maart 2021 naar de Tweede Kamer gezonden.

De nota van wijziging bevat de in de memorie van toelichting aangekondigde anticumulatieregeling in verband met de conserverende aanslag in de inkomstenbelasting. De initiatiefnemer maakt van de gelegenheid gebruik om tevens een omissie te herstellen en een verduidelijking aan te brengen. De voorgestelde wijzigingen in deze nota van wijziging betreffen:

  • de opname van een bepaling in de vennootschapsbelasting op grond waarvan de afwikkeling van de dividendbelastingschuld over de voorgestelde eindafrekeningsuitdeling en het voorgestelde corresponderende verhaalsrecht niet aftrekbaar zijn van de winst;
  • het treffen van een maatregel die potentieel dubbele heffing van dividendbelasting over dezelfde winstreserves voorkomt na een grensoverschrijdende aandelenfusie met een overnemende vennootschap in een kwalificerende staat;
  • de opname van een delegatiebepaling in de dividendbelasting op grond waarvan regels kunnen worden gesteld om een samenloop tussen de voorgestelde exitheffing in de dividendbelasting en de aanmerkelijkbelangregeling in de inkomstenbelasting te voorkomen.

Deze nota naar aanleiding van het (nader) verslag gaat vergezeld van een IBFD-rapport over andere landen.

Metadata

Rubriek(en)
Dividendbelasting
Belastingtijdvak
2021
Instantie
Tweede Kamer
Datum instantie
12 maart 2021
Rolnummer
35 523-12
Auteur(s)
Peter Kavelaars
Erasmus Universiteit Rotterdam
NLF-nummer
NLF 2021/0682
Aflevering
1 april 2021
Judoreg
NFB4233
bwbr0002515&artikel=3a,bwbr0002515&artikel=3a,bwbr0002515&artikel=3c,bwbr0002515&artikel=3c,bwbr0002672&artikel=10,bwbr0002672&artikel=10,bwbr0002672&artikel=25,bwbr0002672&artikel=25

Naar de bovenkant van de pagina