Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Bij de plenaire behandeling van het Belastingplan 2024 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering oproept om ‘drempels (notches) in het belastingstelsel in kaart te brengen, oplossingen te inventariseren om deze regelingen te verbeteren, en de Kamer hierover te rapporteren’.

In deze inventarisatie zijn 42 drempels opgenomen. Deze zijn verspreid over meerdere belastingsoorten, maar zijn met name terug te vinden in de inkomstenbelasting, de vpb en de btw.

Vaak wordt gesuggereerd dat drempels leiden tot ongewenste uitkomsten, maar dit is doorgaans niet het geval. Dit komt omdat deze drempels een beleidsdoel dienen of zijn ingevoerd om administratieve of uitvoeringslasten te verlichten. Daarnaast kan het gebruik van een drempel ook leiden tot een doelmatige afbakening van een bepaalde groep. In deze brief van de staatssecretaris zijn een aantal overwegingen gedeeld. Het is verder aan de Kamer en een toekomstig kabinet om te bepalen of deze drempels heroverweging verdienen.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
13 juni 2024
Rolnummer
2024-0000342624
NLF-nummer
NLF 2024/1461
Aflevering
18 juni 2024

Naar de bovenkant van de pagina