Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

In deze BPM-zaak heeft Hof Arnhem-Leeuwarden het verzoek van X (belanghebbende) om toekenning van een vergoeding voor immateriële schade wegens overschrijding van de redelijke termijn voor beslechting van het geschil in hoger beroep afgewezen. Het Hof heeft geoordeeld dat de coronapandemie een uitzonderlijke en onvoorzienbare situatie is die de verlenging van de redelijke termijn van twee jaar voor berechting in hoger beroep met vier maanden rechtvaardigt.

Voor zover X in cassatie tegen dit oordeel opkomt, is het gegrond. Het oordeelt getuigt van een onjuiste rechtsopvatting. De uitbraak van het coronavirus in 2020 mag niet in algemene zin worden aangemerkt als een bijzondere omstandigheid die een verlenging rechtvaardigt van de termijn van berechting die in de regel als redelijk is aan te merken. De uitbraak van het coronavirus vormt alleen een bijzondere omstandigheid als hiervoor bedoeld, indien partijen waren uitgenodigd voor een onderzoek ter zitting in de periode waarin de gerechtsgebouwen in verband met de uitbraak van dit virus waren gesloten (de periode 17 maart 2020 tot en met 10 mei 2020) en het onderzoek ter zitting daarom opnieuw moest worden gepland (vgl. HR 27 mei 2022, 21/02977, ECLI:NL:HR:2022:752, r.o. 3.4.1 en 3.4.2). Uit de stukken van het geding blijkt niet dat partijen zijn uitgenodigd voor een onderzoek ter zitting in de hiervoor bedoelde periode van sluiting van de gerechtsgebouwen. Het Hof heeft de redelijke termijn van berechting in hoger beroep dan ook ten onrechte verlengd.

Het cassatieberoep wordt voor het overige met toepassing van artikel 81 Wet RO ongegrond verklaard.

De Hoge Raad doet de zaak af. Aan X wordt een vergoeding van immateriële schade toegekend ten bedrage van € 500 wegens overschrijding van de redelijke termijn in hoger beroep.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2017
Instantie
HR
Datum instantie
9 september 2022
Rolnummer
21/03335
ECLI
ECLI:NL:HR:2022:1166
Auteur(s)
mr. J. Berns
FT-advocaten
NLF-nummer
NLF 2022/1754
Aflevering
15 september 2022
Judoregnummer
JCDI:NFB5213
bwbv0001000&artikel=6,bwbv0001000&artikel=6

Naar de bovenkant van de pagina