Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) is zelfstandig belastingadviseur en kwalificeert voor deze economische activiteit als btw-ondernemer. Er is per saldo sprake van verschuldigde omzetbelasting voor zijn activiteiten als belastingadviseur.

Op het dak van de woning van X zijn op 13 november 2018 zonnepanelen geïnstalleerd. X heeft een formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ ingediend bij de Belastingdienst en om ontheffing van administratieve verplichtingen verzocht. Het verzoek is afgewezen omdat de in totaal verschuldigde omzetbelasting van de twee ondernemingen hoger is dan € 1.345 per jaar.

Rechtbank Gelderland heeft het beroep van X tegen de afwijzing ongegrond verklaard omdat X met het totaal van zijn economische activiteiten niet aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor de kleineondernemersregeling (KOR) die is opgenomen in artikel 25 Wet OB 1968.

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft het hoger beroep van X ongegrond verklaard.

De omzet die X met het belastingadviseurschap behaalt, telt mee bij de beoordeling of de KOR van toepassing is. Aangezien X als belastingadviseur de drempel al overschrijdt, heeft de Inspecteur het verzoek om ontheffing van administratieve verplichtingen terecht afgewezen. Het Hof heeft alle door X aangevoerde stellingen verworpen.

X heeft cassatieberoep ingesteld, maar de Hoge Raad verklaart dit ongegrond. Alle bedrijfsactiviteiten van de ondernemer moeten voor de toepassing van de KOR tezamen in aanmerking worden genomen.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2016
Instantie
HR
Datum instantie
27 januari 2023
Rolnummer
20/03702
ECLI
ECLI:NL:HR:2023:101
Auteur(s)
mr. dr. A.E. Spiessens
Belastingdienst
NLF-nummer
NLF 2023/0302
Aflevering
9 februari 2023
Judoreg
NFB5587
bwbr0002629&artikel=25,bwbr0002629&artikel=25&lid=1,bwbr0002634&artikel=25,bwbr0002629&artikel=25,bwbr0002634&artikel=25,celex32006l0112&artikel=284,celex32006l0112&artikel=284

Naar de bovenkant van de pagina