Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

X (belanghebbende) is enig aandeelhouder van A (nv). Hij had het voornemen via A in de onderneming van B (bv) te participeren. In dat kader zijn geldleningen verstrekt. In de aangifte IB/PVV 2015 heeft X een nettoresultaat uit ter beschikking gestelde vermogensbestanddelen vermeld van negatief € 131.996. Het negatief resultaat houdt verband met gevormde voorzieningen met betrekking tot leningen aan B en de verschuldigde rente op die leningen.

De Inspecteur heeft de voorzieningen bij de aanslagregeling gecorrigeerd en het resultaat uit ter beschikking gestelde vermogensbestanddelen met € 131.996 verhoogd.

In geschil is of de leningen waarvoor de voorzieningen zijn getroffen zijn verstrekt aan een vennootschap waarin X een aanmerkelijk belang heeft.

Dat is volgens Rechtbank Gelderland en Hof Arnhem-Leeuwarden niet het geval. A had het recht op levering van 50% van de aandelen in een nieuw op te richten tussenhoudstervennootschap, maar deze vennootschap is nooit opgericht, waardoor X geen aanmerkelijk belang in deze vennootschap heeft gehad. Evenmin heeft hij een aanmerkelijk belang in B gehad. Door het niet in vervulling gaan van een opschortende voorwaarde heeft A namelijk geen afdwingbaar recht tot levering van 50% van de aandelen in B gehad.

Het Hof acht ook niet aannemelijk dat X anderszins het recht had verkregen om aandelen in B te verwerven tot ten minste 5% van het geplaatste kapitaal. Er is geen sprake van een aanmerkelijk belang, waardoor geen sprake kan zijn van het ter beschikking stellen van vermogen in de zin van artikel 3.92 Wet IB 2001. De Inspecteur heeft dus het negatieve resultaat uit overige werkzaamheden terecht gecorrigeerd.

De Hoge Raad heeft op 14 juni 2024 het beroep in cassatie tegen deze uitspraak verworpen onder verwijzing naar artikel 81 Wet RO.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2015
Instantie
HR
Datum instantie
14 juni 2024
Rolnummer
22/04070
ECLI
ECLI:NL:HR:2024:879
NLF-nummer
NLF 2024/1420
Aflevering
18 juni 2024

Naar de bovenkant van de pagina