Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

X (belanghebbende) is vanaf 1 april 1994 met een eenmanszaak actief geweest als belastingadviseur en van 1 januari 2006 tot 1 maart 2012 maat geweest in een maatschap.

X heeft geen aangifte IB/PVV 2012 ingediend. De Inspecteur heeft de aanslag ambtshalve vastgesteld.

Naar aanleiding van een derdenonderzoek heeft de Inspecteur met dagtekening 3 maart 2018 aan X een navorderingsaanslag IB/PVV 2012 opgelegd naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 316.783. Hij heeft daarbij rekening gehouden met een vergoeding voor overgedragen goodwill van € 300.000, een winstaandeel van € 45.344, een ontvangen bedrag van € 15.785 op basis van een earn-outregeling en een honorarium van € 6.300. Daarnaast is een boete opgelegd.

In geschil is of de Inspecteur bevoegd was tot navorderen en of de beschikking vergrijpboete terecht en naar het juiste bedrag is opgelegd. De hoogte van de navorderingsaanslag IB/PVV 2012 is niet in geschil.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt als volgt. X heeft zijn inkomsten in 2012 niet aangegeven, terwijl dit wel had gemoeten. Door geen aangifte te doen van de in de navorderingsaanslag betrokken inkomsten heeft X de Inspecteur opzettelijk de juiste inlichtingen onthouden. Het Hof is van oordeel dat X te kwader trouw was en dat van een pleitbaar standpunt geen sprake is. De Inspecteur was bevoegd na te vorderen.

De door Rechtbank Gelderland tot € 27.623 verminderde vergrijpboete is onder de gegeven omstandigheden passend en geboden.

Het hoger beroep is ongegrond.

De Hoge Raad heeft op 19 april 2024 het beroep in cassatie tegen deze uitspraak verworpen onder verwijzing naar artikel 81 Wet RO.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2012
Instantie
HR
Datum instantie
19 april 2024
Rolnummer
22/04749
ECLI
ECLI:NL:HR:2024:638
NLF-nummer
NLF 2024/0981
Aflevering
23 april 2024

Naar de bovenkant van de pagina