Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De staatssecretaris heeft de nota naar aanleiding van het verslag met betrekking tot de wijziging van de Belastingregeling tussen Nederland en Curaçao (BRNC) naar de Tweede Kamer gestuurd.

De meeste vragen zien op de implementatie van de minimumstandaarden tegen verdragsmisbruik uit het BEPS-project en de economische gevolgen voor Curaçao.

In de beantwoording wordt met name ingegaan op de achtergrond en het belang van de minimumstandaarden en het economische belang van een belastingregeling ter voorkoming van dubbele belasting.

De parlementaire behandeling over de wijziging van de BRNC in de Tweede Kamer moet nog ingepland worden, maar wordt verwacht op 5 juni 2024. Dit hangt samen met een bezoek van de Staten van Curaçao aan Nederland.

Het wetsvoorstel heet officieel ‘Wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in verband met de implementatie van de uitkomsten van het BEPS-project van de OESO’ en beoogt aanpassingen door te voeren die dubbele belasting en belastingontwijking tegengaan. Dit omvat onder meer wijzigingen in de preambule en titel van de regeling om duidelijk te maken dat het verdrag niet mag leiden tot dubbele niet-heffing of verlaagde heffing via belastingontduiking. Daarnaast worden administratieve afspraken ingevoerd voor transparante entiteiten zoals fondsen voor gemene rekening en commanditaire vennootschappen, zodat zij onder bepaalde voorwaarden belastingvoordelen kunnen genieten​.

Metadata

Rubriek(en)
Heffingen Caribisch Koninkrijk
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
27 mei 2024
Rolnummer
136351
NLF-nummer
NLF 2024/1287
Aflevering
28 mei 2024

Naar de bovenkant van de pagina