Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

X (belanghebbende) houdt in 2019 en 2020 een aandelenbelang van 100% in haar in Brazilië gevestigde deelneming.

X heeft in 2019 en 2020 inkomen ontvangen van de deelneming; in 2019 bruto € 3.077.562 en in 2020 bruto € 2.042.470. Dit inkomen kwalificeert naar Braziliaans recht als ‘juros sobre o capital proprio’ (in het Engels aangeduid als ‘Interest on Net Equity’, hierna: IoNE).

In geschil is of de ontvangen IoNE voor de toepassing van het Verdrag Nederland-Brazilië kwalificeert als dividenden of als interest. Dit is van belang voor de beantwoording van de vraag of een tax sparing credit geldt van 25% (dividenden; standpunt X) of van 20% (interest; standpunt Inspecteur).

Naar het oordeel van Rechtbank Den Haag kwalificeert de IoNE in de onderhavige jaren in elk geval ook als dividenden, zodat X recht heeft op de daarvoor geldende (hogere) tax sparing credit van 25%. Eventuele onduidelijkheden in verdragsteksten – of de IoNE voor de verdragstoepassing kwalificeert als dividenden of interest – dienen voor rekening en risico van de verdragsluitende staten te komen en bij gerede twijfel niet ten nadele van een belastingplichtige te worden uitgelegd. De latere onderlingoverlegprocedure, waarin de verdragsluitende staten een en ander nader verduidelijken en aangeven dat de IoNE kwalificeert als interest, kan niet voor eerdere jaren aan belastingplichtigen worden tegengeworpen, aldus de Rechtbank.

Metadata

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Belastingtijdvak
2019
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum instantie
30 april 2024
Rolnummer
22/7556; 22/7733
ECLI
ECLI:NL:RBDHA:2024:6858
NLF-nummer
NLF 2024/1220
Aflevering
21 mei 2024
bwbv0002849&artikel=10,bwbv0002849&artikel=10

Naar de bovenkant van de pagina