Direct naar content gaan

Samenvatting

Henriette Scholte gaat in deze publicatie in op het gebruik van de verleggingsregeling in het kader van het concept circulaire economie en de functie van recyclen binnen de circulaire economie. Eerst wordt het concept circulaire economie en recyclen toegelicht. Vervolgens wordt aangegeven waarom btw toch een kostprijsverhogend effect heeft in het geval van leveringen aan andere ondernemers ondanks de fiscale economische neutraliteit van btw. Daarbij wordt aandacht besteed aan het fiscale kader en de relevante jurisprudentie. Binnen het geschetste kader wordt vervolgens uitgewerkt op welke wijze de verleggingsregeling zou kunnen bijdragen aan de stimulering van de circulaire economie.


Madeleine Merkx heeft een referentie-artikel ‘Uitbreiding verleggingsregeling vanwege circulaire economie gewikt en gewogen’ op deze bijdrage geschreven in NLF-W 2021/28.

NLF-W artikel

1. Inleiding

In het arrest A Oy bepaalde het Europees Hof van Justitie (hierna: HvJ) dat de sloopdienst en de levering van oud metaal dat bij het slopen vrijkomt, niet aangemerkt kan worden als één samengestelde prestatie. Ook kan de levering van het oude metaal niet gezien worden als een korting voor de vergoeding van de sloopdienst. In dit arrest heeft het HvJ ook geoordeeld dat een demontagedienst niet opgaat in de levering van gebruikte machines, indien deze nog geïnstalleerd zijn en de koper deze eerst zelf nog moet demonteren. Het gevolg van dit arrest is dat een sloper meer btw in rekening moet brengen voor sloopdiensten, omdat hij de gevraagde vergoeding niet mag verlagen met opbrengst van het oude metaal. Ook zal hij de demontagedienst apart met btw moeten factureren aan de leverancier van de gebruikte nog geïnstalleerde goederen.

Blokland, in zijn noot bij het arrest, en Van Assen en Spiessens, in hun artikelen over de gevolgen van dit arrest, zijn fiscaalinhoudelijk op dit arrest ingegaan. Ik wil met dit artikel de aandacht vestigen op het gebruik van de verleggingsregeling in het kader van het concept circulaire economie en de functie van recyclen binnen de circulaire economie. In de eerstvolgende paragraaf wordt het concept circulaire economie en recyclen toegelicht. Vervolgens geef ik aan waarom btw naar mijn mening toch een kostprijsverhogend effect heeft in het geval van leveringen aan andere ondernemers ondanks de fiscale economische neutraliteit van btw. Daarbij wordt aandacht besteed aan het fiscale kader en de relevante jurisprudentie. Binnen het geschetste kader zal ik uitwerken op welke wijze de verleggingsregeling mijns inziens zou kunnen bijdragen aan de stimulering van de circulaire economie.

Log hier in om verder te lezen

bwbr0002629&artikel=12,bwbr0002633&artikel=24b,bwbr0002633&artikel=24ba,bwbr0002633&artikel=24bb,celex32006l0112&artikel=1,celex32006l0112&artikel=193,celex32006l0112&artikel=198,celex32006l0112&artikel=199

Naar de bovenkant van de pagina