Direct naar content gaan

Samenvatting

In 2022 heeft het kabinet-Rutte IV aangekondigd dat fiscale beleggingsinstellingen (fbi’s) met ingang van 2025 niet langer rechtstreeks in vastgoed mogen beleggen. In deze bijdrage gaat Dick Simonis uitgebreid in op de achtergrond van deze zogenoemde vastgoedmaatregel en de gevolgen hiervan voor bestaande vastgoed-fbi’s. Ook gaat de auteur in op de beschikbare (maar door het kabinet niet omarmde) alternatieven voor de vastgoedmaatregel voor fbi’s en de resterende collectieve beleggingsmogelijkheden onder huidige fiscale wet- en regelgeving.

bwbr0002672~artikel_28

Naar de bovenkant van de pagina