Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

X (belanghebbende), woonachtig in Z-land, exploiteerde tot 2016 een hoefsmederij in Nederland. Op 1 september 2010 is werknemer A bij X in dienst getreden als hoefsmid.

X heeft per 15 januari 2011 een ziekteverzuimverzekering (hierna: de verzekering) afgesloten ten behoeve van zijn loondoorbetalingsverplichting in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Op 1 juni 2011 heeft X een beroep gedaan op deze verzekering omdat A volledig arbeidsongeschikt was geraakt bij een bedrijfsongeval.

In augustus 2012 heeft de verzekeraar de verzekering beëindigd en de uitbetalingen aan X gestaakt, omdat volgens de verzekeraar sprake was van fraude. Dit heeft geleid tot een juridische procedure tussen de verzekeraar en X.

In het kader van een geding tussen X en A is de arbeidsovereenkomst per 30 mei 2013 met wederzijds goedvinden beëindigd.

Bij vonnis van 14 september 2016 is de verzekeraar veroordeeld tot nakoming van de verzekering tot 1 juni 2013. De verzekeraar diende daartoe een bedrag van € 95.365 aan X te betalen, bestaande uit loonkosten en kosten deskundigen. X heeft het bedrag in 2016 van de verzekeraar ontvangen.

In beroep is uitsluitend in geschil of de uitbetaling van de ziekteverzuimverzekering van € 95.365 in 2016 behoort tot de belastbare winst uit Nederlandse onderneming van X.

Dat is volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant het geval. X betoogt tevergeefs dat sprake is van een balansfout die hersteld moet worden met toepassing van de foutenleer. Naar het oordeel van de Rechtbank is niet aannemelijk geworden dat sprake was van een vordering op de verzekeraar.

Ook is geen sprake van dubbele heffing. Het beroep is ongegrond.

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2016
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
21 april 2022
Rolnummer
20/872; 20/873
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2022:2109
NLF-nummer
NLF 2022/0891
Aflevering
5 mei 2022

X