Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De staatssecretaris heeft vragen van de Tweede Kamer beantwoord over de Kamerbrief van 28 maart 2024 bij het onderzoeksrapport ‘Thuiswerkregelingen voor grenswerkers’ (2024-0000216529, NLF 2024/0905, met noot van Douven) (opgeleverd op 18 maart 2024 door EY).

Het onderzoek geeft antwoord op de vraag wat een grenswerker met een bepaald bruto-inkomen onder toepassing van diverse mogelijke thuiswerkregelingen in relatie tot België en Duitsland netto overhoudt. Op dit moment kent Nederland geen thuiswerkregelingen met België en Duitsland.

Specifiek wordt gevraagd naar de complexiteit van het onderzoeksrapport (vraag 1) en of de staatssecretaris in gesprek is gegaan met werkgeversorganisaties n.a.v. het rapport (vraag 2). Daarnaast gaan de vragen over de inzet van het kabinet in de onderhandelingen met Duitsland (vraag 3), het effect van drempelregelingen op de administratieve lasten voor werkgevers (vraag 4) en het effect van een ‘salary split’ op het behouden of verliezen van fiscale faciliteiten en aftrekposten zoals de hypotheekrenteaftrek (vraag 5).

Bij de beantwoording geeft de staatssecretaris onder meer aan dat het lezen van het rapport als complex kan worden ervaren, maar dat hij deze inzichten verder gebruikt in de bilaterale en multilaterale contacten over dit onderwerp (antwoord vraag 1). Daarnaast geeft hij aan dat er nog geen gesprekken zijn gevoerd met werkgeversorganisaties n.a.v. dit onderzoeksrapport, maar dat hij bereid is dat te doen. Hij geeft aan dat op ambtelijk niveau hierover contact wordt genomen met de werkgeversorganisaties (antwoord vraag 2). In de beantwoording gaat de staatssecretaris verder in op de inzet van Nederland in relatie tot Duitsland en legt hij uit dat drempelregelingen, zij het in beperkte mate, invloed kunnen hebben op de administratieve lasten van werkgevers (antwoord vraag 3 en vraag 4). Tot slot legt hij uit wat een ‘salary split’ betekent voor het behouden of verliezen van fiscale faciliteiten en aftrekposten zoals de hypotheekrenteaftrek (antwoord vraag 5).

Metadata

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
8 mei 2024
Rolnummer
2024-0000274128
NLF-nummer
NLF 2024/1153
Aflevering
14 mei 2024

Naar de bovenkant van de pagina