Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) handelt in sloop- en recyclingmaterialen. Naar aanleiding van een boekenonderzoek zijn aan X (navorderings)aanslagen opgelegd. Bij de (navorderingsaanslagen) zijn met toepassing van artikel 67e en 67f AWR vergrijpboetes opgelegd.

Bij Hof Den Bosch was in geschil – voor zover voor beoordeling van het middel van belang – of de boetes terecht zijn opgelegd. Na verwerping van door X betrokken stellingen heeft het Hof geoordeeld dat X heeft gehandeld met (voorwaardelijk) opzet.

X bestrijdt het oordeel van Hof met de stelling dat dit berust op feitelijke vaststellingen inzake de administratie van inkoopkosten die niets over de intentie van X zeggen, en dat het Hof heeft verzuimd te oordelen over het bewustzijn van X ten tijde van het doen van de aangifte.

Volgens de Hoge Raad heeft het Hof echter in onderdeel 4.21 van de bestreden uitspraak tot uitdrukking gebracht dat X zich ten tijde van het doen van de aangiften bewust was van de omstandigheid dat de administratie waarop hij die aangifte baseerde zodanig ondeugdelijk was dat een overeenkomstig die aangifte vastgestelde aanslag te laag zou zijn, en dat hij door de aangifte niettemin zo te doen, willens en wetens de aanmerkelijke kans van die te lage aanslag heeft aanvaard. Dit oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting inzake het begrip (voorwaardelijk) opzet. Het is ook niet onvoldoende gemotiveerd.

Het cassatieberoep van X wordt ongegrond verklaard.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2010-2012
Instantie
HR
Datum instantie
23 december 2022
Rolnummer
22/00709
ECLI
ECLI:NL:HR:2022:1919
Auteur(s)
mr. J. Berns
FT-advocaten
NLF-nummer
NLF 2023/0118
Aflevering
12 januari 2023
Judoregnummer
JCDI:NFB5543
bwbr0002320&artikel=67e,bwbr0002320&artikel=67e&lid=1,bwbr0002320&artikel=67f,bwbr0002320&artikel=67f&lid=1,bwbr0002320&artikel=67e,bwbr0002320&artikel=67f

Naar de bovenkant van de pagina